Produkty Beggs vytvořili čeští a slovenští rodiče,kteří cíleně reagovali na chování a potřeby svých ratolestí.

Jak jsme začali

Náš příběh

Jsme Beggs. Tvůrci a spokojení rodiče z Česka a ze Slovenska, kteří rostou se svými dětmi. Rodičovství nebereme jako povinnost. Pro nás jsou děti těmi nejlepšími učiteli. Ukazují nám, jak je v životě důležité zpomalit, být všímaví a mít radost z každého dne.
Právě všímavost neboli mindfulness nás propojily s ostatními uvědomělými rodiči. Naše dlouhodobé spojenectví a otevřenost v komunikaci vyvrcholily přáním ze strany rodičů. Vytvořit inovativní, kvalitní řadu chutných produktů, které by rozuměly dětem.
Jsme hrdí na to, že iniciátoři a tvůrci Beggs jsou mindfulness rodiče. Aktivní, všímaví a upřímně milující lidé, kteří žijí pro své děti tady a teď.

Naše kultura

Proč jsme tady

Beggs funguje jako živý organismus. Neustále se vyvíjí a roste společně s dětmi i rodiči. Má své cíle a ambice, které se odvíjejí od její osobnosti.

Upřímnost, pozitivní myšlení, transparentnost a orientace na rodinu nás naučili, že všechno má své přirozené tempo. Proto žijeme okamžik za okamžikem. Vymýšlíme a tvoříme svobodně. S úctou a respektem k rodičům a dětem. V souladu s jejich skutečnými potřebami.

Nepatříme k tvůrcům, kteří dělají šablonovitá řešení, protože jsou právě v módě. Nejsme rigidní, protože víme, že život je pohyb. Nejsme neosobní, protože máme emoce a všechno, co děláme je založeno na všímavosti.

Podstata a charakter značky Beggs vychází z principů mindful parenting neboli uvědomělého (všímavého) rodičovství. Základní ingrediencí, kterou vnášíme do každé receptury je energie mindfulness rodičů.

Prémiová kvalita, funkčnost a udržitelnost produktů, které přinášíme, podporují aktivity rodičů a přitom jim umožňují v průběhu dne zpomalit a plně prožít přítomný okamžik s dítětem.

Všímavost přináší řadu dalších benefitů. Vychází z ní také výchovně-vzdělávací koncepce Montessori.

DNA

Přátelský styl komunikace

Beggs věří v harmonii vztahů. Vzájemná synergie přináší dobře fungující komunikaci, vzájemný respekt a kvalitní zážitky.

Přirozenost

Přirozenost Beggs reflektuje reálné potřeby a přání. Respektuje autentičnost a rozmanitost ve všech ohledech.

Srozumitelnost

Beggs komunikuje jasně a funkčně. Snaží se šetřit čas svým zákazníkům a pomáhat jim při výběre a nákupu produktů.

Chápajíci přístup

Beggs patří ke všímavým značkám. Je pozorná ke každému zákazníkovi, jeho myšlenkám, emocím
a potřebám.

Být tady a teď

Beggs věří v sílu zpomalení. Žít v přítomném okamžiku přináší větší klid, energii, porozumění a nadšení.
Hodnoty, kterým věříme

Šťastné dětství začíná
spokojeným rodičovstvím

Radost

Naše radost je vždy upřímná. Dává smysl naší práci i našim životům. Vkládáme ji jako tajnou ingredienci do každého produktu Beggs, protože víme, že radost přináší štěstí a vitalitu. Je to naše centrální hodnota. I proto je viditelnou součástí naší identity.

Přirozenost

Podporujeme vyvážený životní styl rodin na celém světě. Harmonie vnáší do života fyzické a duševní pohodlí, spokojenost a sebedůvěru. Produkty Beggs podporují správné stravovací návyky už od raného dětství.

Čistota

Etické chování a transparentnost jsou pro nás nesmírně důležité. Vztahují se nejenom na kvalitu a složení produktů, ale také na celkovou komunikaci a fungování značky Beggs.

Důvěryhodnost

Děláme to, čemu věříme a jak nejlépe umíme. Naše činy jsou v souladu s našimi slovy. Patříme ke značkám, které znají své reálné možnosti. Nikdy neslibujeme to, co nemůžeme splnit.

Udržitelnost

Respektujeme přírodu a snažíme se ve všech ohledech chovat zodpovědně. S tím souvisí také udržitelná domácnost, která je součástí mindful parenting. 

Opravdovost

To, čím jsme a kam směrujeme, se odráží ve všem, co děláme. Zakládáme si na poctivosti, která je autentická, odvážná a pravdivá.

Přátelství

Vztahy postavené na přátelství mají ohromnou sílu. Otevřenost, vzájemná důvěra, respekt a porozumění podporují harmonické vztahy s komunikací a zvyšují pocit pohodlí.

Hravost

Begg má v povaze hravost. Věří, že v každém z nás je vnitřní dítě, kterému bychom měli dát svobodu. Hravost je základní esencí kreativity, z které vznikají ty nejúžasnější nápady.