Montessori a Mindfulness

Všímavé učení

Mindfulness rodiče intuitivně tíhnou k Montessori. 
Je to přirozené. Tato výchovná a učební metoda, kterou založila Marie Montessori je založena na všímavosti.

Pomocí Montessori můžete svému dítěti poskytnou pečující prostředí, které splňuje jeho specifické vývojové potřeby a zájmy. Dítě se přirozeně vzdělává prostřednictvím činnosti a jeho osobnost se rozvíjí díky svobodě.

10 principů Montessori

Úcta k dítěti

Velká část filozofie Montessori vychází z hluboké úcty k dětem. Ta zahrnuje respektování jedinečnosti každého dítěte, jeho svobody volby, pohybu, opravování vlastních chyb a práci vlastním tempem.

Vstřebávající mysl

Výzkum Marie Montessori ukázal, že prvních šest let života je pro vývoj dítěte nejdůležitějších. Tuto fázi nazvala obdobím "absorpční mysli", aby popsala schopnost dítěte jako houby vstřebávat informace z okolí. V tomto období si dítě rychle vytvářejí představu o světě a buduje základy své inteligence a osobnosti.

Citlivá období

Při práci s dětmi doktorka Montessori vypozorovala, že procházejí obzvláště citlivými fázemi vývoje, kdy jsou nejlépe připravené osvojit si určité oblasti znalostí a dovedností. Tato stádia označila jako "senzitivní období", která v podstatě popisují okna příležitostí k učení. Mezi charakteristické znaky senzitivních období patří: intenzivní soustředění, opakování, oddanost úkolu a značně dlouhá období soustředění.

Celostní učení

Montessori se zaměřuje na rozvíjení potenciálu každého dítěte tím, že mu poskytuje zkušenosti, které podporují jeho intelektuální, fyzický, emocionální a sociální rozvoj. Všechny aspekty vývoje a učení dětí se vzájemně prolínají a jsou považovány za stejně důležité.

Individuální přístup

Montessori je přizpůsobeno každému dítěti na základě jeho jedinečného stupně vývoje, zájmů a potřeb. Jako všímavý rodič sledujete každý pokrok dítěte a aktivně podporujete jeho další rozvoj.

Volnost pohybu a možnost volby

Děti se nejlépe učí, když mají volnost pohybu, mohou si samy vybírat aktivity a řídit se svými zájmy.

Připravené prostředí

Poskytněte dítěti pečlivě připravený prostor pro učení, kde má vše svůj účel a místo. Je zde zřetelný smysl pro řád, který dětem pomáhá rozvíjet logické myšlenkové procesy. Základní myšlenkou je "řád v prostředí a mysli". V tomto prostoru může dítě svobodně rozvíjet své zájmy, vybírat si aktivity a postupovat svým vlastním tempem.

Vnitřní motivace

Montessori zastává názor, že učení je samo o sobě odměnou. Dítě tak získává pocit úspěchu z toho, že je schopno dokončit danou činnost a dokáže ji dělat samostatně.

Nezávislost

Montessori je výchovou k samostatnosti. Považuje děti za rozené žáky, kteří jsou schopni a ochotni se učit sami, pokud jim poskytnete správné podněty. Konečným cílem Montessori je nezávislost.

Samovzdělávání

Jedním z hlavních principů metody Montessori je koncept samovzdělávání. Vychází z přesvědčení, že děti jsou schopné a ochotné učit se samy, pokud mají zajímavé podněty k učení.

Pokojíček jako připravené prostředí

Poskytněte dítěti vhodný prostor, ve kterém může rozvíjet svou všímavost

Děti získávají znalosti prostřednictvím zkušeností s prostředím. Připravené prostředí je klidným a strukturovaným prostorem, kde Vaše děťátko ví, co může očekávat. Pokojíček vybavte tak, aby v něm byl prostor pro pohyb, učení, objevování a zkoumání.

Jak na zařízení pokoje:

Nábytek

Dítě zažívá frustraci ve světě velkých dospělých. Proto pokojíček zařiďte bezpečným dětským nábytkem. Vybavte ho přístupnými, nízkými otevřenými policemi. Interiér navrhněte tak, aby podporoval samostatnost a sebeovládání dítěte.

Uspořádanost a barevná paleta

Zaměřte se na čisté, uspořádané a organizované prostředí s neutrální barevnou paletou. V pokoji použijte co nejvíce přírodních materiálů.

Realistická výbava

Montessori klade důraz na reálnou zkušenost. Když třeba dítě učíte poznávat zvířata, použijte jejich skutečné fotografie místo plyšových nebo plastových náhražek.

Svoboda a volba

Dítě by mělo v připraveném prostředí zažívat svobodu pohybu, svobodu volby a svobodu času. Pokojíček by měl poskytovat zázemí, kde se může věnovat svým aktivitám kdykoliv chce a jak dlouho chce.

Harmonie

Dítě by se mělo ve svém prostředí cítit příjemně a bezpečně. Pocity klidu a harmonie jsou pro učení, koncentraci a objevování zásadní.

Průvodce všímavým učením

Pro děti od narození do 2 let
První krůčky k nezávislosti

V tomto vývojovém období se se děťátka vzdělávají prostřednictvím pohybu, objevování, zkoumání a spojení. Učení je zaměřeno na pohybové dovednosti, rozvoj jazyka, vývojové milníky, rozvoj jemné motoriky, sociální dovednosti a radost každého dítěte.

Co všechno by se mělo děťátko naučit

 • Používat jednoduchá gesta
 • Objevovat objekty různými způsoby
 • Vybrat si aktivitu a rozvíjet ji
 • Hrát si po boku ostatních dětí
 • Znát názvy částí těla, barvy a tvary
 • Začít používat jedno až dvě slovní fráze
 • Prokazovat dovednosti nezávislosti, jako je samokrmení
 • Dosáhnout milníků fyzického rozvoje, jako je plazení, chůze, lezení a skákání

Pro děti od 2 do 3 let
Rozvoj praktických zkušeností

Montessori motivuje děti v batolecím věku k praktickému učení, které je aktivní, řídí se vlastním tempem a je založeno na reálných zkušenostech. Učení se zaměřuje na rozvoj nezávislosti, sociálních dovedností, sebedůvěry a solidní základny v přípravě na budoucí učení.

Co všechno by se mělo děťátko naučit

 • Dokáže identifikovat běžné předměty, části těla a barvy podle názvu
 • Rozpoznává číslice a umí počítat
 • Mluví ve větách, vyjadřuje myšlenky a pocity
 • Účastní se pohybových aktivit
 • Umí použít „klešťový“ úchop při psaní a kreslení
 • Ukazuje sebevědomí a dobře komunikuje s ostatními
 • Umí používat všechny smysly (zrak, čich, chuť, sluch, hmat)
 • Prokazuje schopnosti řešit problémy a projevuje zvědavost

Pro děti od 3 do 6 let
Podpora a péče pro školu a život

V tomto vývojovém období se se děťátka vzdělávají prostřednictvím pohybu, objevování, zkoumání a spojení. Učení je zaměřeno na pohybové dovednosti, rozvoj jazyka, vývojové milníky, rozvoj jemné motoriky, sociální dovednosti a radost každého dítěte.

Co všechno by se mělo dítě naučit

 • Tvořit jednotlivá písmena a číslice
 • Rozpoznává číslice a umí počítat
 • Čte jednoduché věty a tvoří fonetická slova
 • Dokáže napsat a rozpoznat své vlastní jméno
 • Uvědomte si desítkovou soustavu, sčítání a odčítání
 • Zapojuje se do pohybových aktivit a dodržuje pravidla hry
 • Ukazuje sebevědomí a dobře komunikuje s ostatními
 • Umí se soustředit a pracovat samostatně
 • Reaguje na výzvy a prokazuje dovednosti při řešení problémů

Beggs inspirace

pro učení a trénování všímavosti

Poskytujte dítěti každý den smyslové zážitky

Dítě se od 3 let stává průzkumníkem. Učí se rozlišovat mezi různými vůněmi, zvuky a texturami. Nabídněte mu materiály, které stimulují jeho smysly. Můžete svou ratolest povzbuzovat, aby Vám v zahradě pomohla se sběrem ovoce nebo v kuchyni s ručním hnětením těsta.

Povzbuďte své dítě k procvičování pozornosti

Dejte dítěti příležitost k tréninku koncentrace. Stačí když připravíte jednoduchou aktivitu, která ho zabaví. Můžete před děťátko položit plechovku s mlékem Beggs a sledovat, co s ní udělá.

Pomozte svému dítěti spojit se s přírodou

Poskytněte děťátku příležitosti pozorovat, dotýkat se, ochutnávat a manipulovat s věcmi ve svém okolí. Až budete příště venku, povzbuďte ho, aby se zastavilo a přivonělo ke květinám.

Cvičte „meditaci“ v chůzi

Povzbuďte své dítě ať chodí po čárách namalovaných nebo nalepených na podlaze či chodníku. Posílíte jeho koncentraci a smysl pro rovnováhu. Chůze po lince může být doprovázena hudbou. Dítě by se mělo pohybovat v jejím rytmu.

Nechtě dítě, ať si vybere aktivitu, která ho baví

Připravte pro svou ratolest zajímavé podněty, ze kterých si může vybrat činnost podle svých zájmů. Může Vám posloužit také usměvavá Beggs krabice. Je vyrobena z kartonového papíru, který přitahuje malé umělce. Její vzhled a velikost motivuje také k dalším povedeným kouskům.
Kojenecká výživa by měla být používána pauze na doporučení lékaře. Způsob použití a další informace na obalech. Potravina pro zvláštní výživu.