Svět mindfulness rodičů

Hector, Niko a Lucka

Hector je ze Španělska a Lucka ze Slovenska. Žijí v Čechách a své „ano“ si řekli v New Yorku. Za sedm měsíců přišel na svět Niko.

Lucka s Hectorem vstupovali do manželství po několikaleté známosti. I když jsou oba z jiných kultur, sdílejí stejné hodnoty včetně přístupu k rodičovství. Ještě před narozením Nika věděli, jakým způsobem ho budou vést a vychovávat.

Příprava a plánování usnadnily Lucce a Hectorovi přechod do rodičovských rolí. Ty skloubili s prací tak, aby se mohli o Nika oba starat a trávit s ním dostatek času.

Večery a víkendy jsou časem pro rodinné rituály. To si malý Niko vychutnává přítomnost obou rodičů. Všímavý postoj k Nikovi, naučil Lucii a Hectora přistupovat k rituálům uvolněnějším způsobem. Jejich kompasem je přítomný okamžik nikoliv předem stanovená pravidla. „Když chce Niko spinkat, uděláme uspávací rituál. Když si chce hrát, tak si hrajeme…,“ vysvětluje Lucka

Hector s Lucií berou své dítě jako rovnocenného partnera. I proto pečlivě naslouchají jeho náladám a potřebám, které se v čase mění. Jejich aktivní přístup motivuje Nika k samostatnosti. Tu rozvíjí třeba u společného jídla, kdy všichni sedí u jednoho stolu. Od šestého měsíce, kdy děti přecházejí na pevnou stravu, dokáže Niko znakovou řečí sdělit své potřeby – zda má ještě hlad, chce přidat nebo je nasycen.

Fotogalerie

Rodičovská inspirace od Hectora a Lucky

Dítě je rovnocenný partner

Berte své dítě jako rovnocenného člena rodiny. Nechte mu volnost, aby vám ukázalo, cestu, jak s ním nejlépe komunikovat. Snažte se žít přítomným okamžikem. Reagujte na jeho aktuální emoce. Veďte ho k samostatnosti.

Od šesti měsíců můžete své dítě učit dětskou znakovou řeč. Je složena ze souboru jednoduchých gest a pohybů rukou, která nahrazují slova.

Další mindfulness rodiče

Tonda, Toník a Kristy

Narození Toníka Kristýně a Tondovi překopalo celý život. Oba dva bojují s únavou, zároveň se snaží být všímavými rodiči.

Saška a Toby

Saška je prvorodička. Učí se každý den. S malým Tobiášem se vzájemně seznamují a zjišťují, co oba potřebují.

Roman, Julinka, Sofinka a Martina

Holčičky Sofinka a Julinka se každý večer těší na uspávací rituál s mlékem a písničkami, po kterém usínají lehce a spokojeně.